แนะประชาชน วิธีลดฝุ่นด้วยตัวเอง

ที่มา : กรมอนามัย


แนะประชาชน วิธีลดฝุ่นด้วยตัวเอง thaihealth


แฟ้มภาพ


 รองอธิบดีกรมอนามัย แนะลดดการสะสมของการเกิดฝุ่นได้ด้วยโดยยึดหลัก "3ส1ล” 


กระทรวงสาธารณสุข นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แนะก่อนออกจากบ้านควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หรือแอพพลิเคชั่น air4thai หรือจากเฟซบุ๊กเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” ของกระทรวงสาธารณสุข และหลีกเลี่ยงสัมผัสฝุ่นละอองโดยสวมใส่หน้ากากป้องกันเมื่อ ออกจากบ้านทุกครั้ง พร้อมแนะทำความสะอาดบ้านด้วยหลัก "3ส1ล” ช่วยลดการสะสมของการเกิดฝุ่น


            นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง ด้วยการตรวจเช็คคุณภาพอากาศ PM2.5 ผ่านแอพพลิเคชั่น Air4thai หรือติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หรือจากเฟซบุ๊กเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สังเกต ที่สีเป็นหลัก หากเป็นสีส้มและสีแดง ซึ่งเป็นค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด หรือผู้ที่ทำงานอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานหรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ถ้าที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝุ่นละอองควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด คอยติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฝุ่นสูงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 แต่ต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วย และที่สำคัญไม่ควรสวมใส่หน้ากากทุกชนิดในขณะที่ออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้นและเป็นอันตรายได้


            ทางด้าน นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า ประชาชนสามารถช่วยกันลดการสะสมของการเกิดฝุ่นได้ด้วยการทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ โดยยึดหลัก "3ส1ล” ได้แก่ ส.สะสาง คือ กำจัดสิ่งของที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่น ส.สะอาด คือ ทำความสะอาดบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดถูแทนการ

กวาด เพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง ส.สร้าง คือ สร้างสุขนิสัยทำความสะอาดสม่ำเสมอ รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบบริเวณบ้าน โดยปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะใบหนา หยาบ มีขน เพื่อช่วยดักฝุ่นไว้รอบบ้าน เช่น สนฉัตร สนทะเล ตะขบ แปรงล้างขวด เป็นต้น หรือการทำละอองน้ำฝอยเพื่อลดฝุ่นที่ลอยจากพื้น และ ล.เลี่ยง คือ เลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น เช่น ลดการเผาขยะ ลดการจุดธูป รวมทั้งช่วยกันลดปริมาณขยะที่จะกำจัดด้วยวิธีการเผาให้น้อยลง นอกจากนี้ ประชาชนควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6 – 8 แก้ว และพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว


 

Shares:
QR Code :
QR Code