แนะตรวจสอบค่าฝุ่นละอองก่อนเดินทางทุกครั้ง

ที่มา : กรมควบคุมโรค


กรมควบคุมโรค แนะตรวจสอบค่าฝุ่นละอองก่อนเดินทางทุกครั้ง thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยในช่วงนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลายพื้นที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรและบริเวณโดยรอบ ประชาชนสามารถเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยและซื้อสินค้าได้ตามปกติ แนะประชาชนควรตรวจสอบค่าฝุ่นละอองก่อนเดินทางทุกครั้ง


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากเมื่อวานนี้ที่กรมควบคุมโรคมีกิจกรรมสร้างกระแสประชาสัมพันธ์ และแถลงข่าวเปิดตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุข สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ ณ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยจากการสังเกตและตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณตลาดนัดจตุจักรและพื้นที่โดยรอบ พบว่าในช่วงนี้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ประชาชนสามารถเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยและซื้อสินค้าได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามขอแนะนำประชาชนว่า ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ควรตรวจสอบค่า PM 2.5 ในพื้นที่ที่อาศัย และช่วงระหว่างทางไปจนถึงเป้าหมาย เพื่อจะหาวิธีป้องกันตนเองในแต่ละระดับความเสี่ยงต่อไป


สำหรับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้  ถุงลมโป่งพอง โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว สิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันตนเอง คือ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐา หรือเข้าไปมีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายมากเป็นระยะเวลานาน หรือทำกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า การเลือกสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น ขอแนะนำประชาชนให้ประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อน ซึ่งกลุ่มคนที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีค่า PM 2.5 สูง ตลอดจนกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น คนที่ต้องทำงานหนักกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานๆ เช่น ตำรวจจราจรที่ทำงานกลางแจ้ง วินมอเตอร์ไซด์รับจ้างที่ขับขี่นานๆ คนงานที่ทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่น เป็นต้น ควรป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากทีมีความสามารถในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Shares:
QR Code :
QR Code