แนะฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาด

ที่มา : แนวหน้า


แนะฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


สสจ.พิษณุโลกเร่งปูพรมฉีดวัคซีน ลุยป้องกันไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาด


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิษณุโลก กล่าวว่า ในปีนี้ จ.พิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 47,151 โดส เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง รวม 3 สายพันธุ์ในวัคซีน 1 โดส คือ สายพันธุ์เอ เอช1 เอ็น1 (A H1N1) สายพันธุ์เอ เอช3 เอ็น2 (A H3N2) และสายพันธุ์บี (B) ซึ่งสามารถฉีดได้ตลอดปี


อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด อย่างไรก็ดีในกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่มเป้าหมายหากป่วยเป็นโรคนี้มักจะมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอาจเสียชีวิตได้ 


โดยจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.พิษณุโลก ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีประชาชนจะป่วยเป็นไข้หวัดมากกว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 2,576 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ได้สั่งการให้โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้เป็นการครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยเร็ว บางพื้นที่อาจล่าช้าบ้างแต่ก็ให้ดำเนินการเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code