แนะการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคควรเริ่มจากที่บ้านก่อน


ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการครอบครัวฉลาดซื้อ พร้อมด้วย รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานนท์ กรรมการโครงการครอบครัวฉลาดซื้อประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมด้วยนางสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ครอบครัวฉลาดซื้อ 1,000 ครอบครัว” ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซอยวัฒนโยธิน (ราชวิถี 7) เขตราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา


ศ.ดร.ปาริชาติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการรับรู้ข้อมูลเพื่อการเลือกซื้อแทนการตัดสินใจซื้อจากการโฆษณา โดยเป็นการพิทักษ์สิทธิของครอบครัวตนเอง เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดและละเอียดอ่อนที่สุด ก่อนที่จะเติบโตไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นการสร้างความแข็งแรงด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความจำเป็นต้องเริ่มจากที่บ้าน ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และบริการที่คุ้มค่าโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่มูลนิธิได้มีนิตยสารฉลาดซื้อ เป็นนิตยสารเล่มเดียวที่เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนั้นทั้ง 1,000 ครอบครัวจะรวมกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของสังคมได้


ขณะที่ รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวเสริมว่า มูลนิธิต้องการเห็นความตื่นตัวของผู้บริโภคที่เท่าทัน มีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิของตนเอง หากครอบครัวฉลาดซื้อจะช่วยกันรายงานหรือเฝ้าระวังคนละอย่าง ปัญหา 1,000 เรื่อง หากได้รับข้อมูลและการแก้ไข ทุกอย่างจะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาได้ การเปลี่ยนระบบความคิด “ครอบครัวฉลาดซื้อ” เป็นโครงการนำร่องจะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,000 ครอบครัว และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมีครอบครัวที่ใช้ข้อมูลในการซื้อสินค้า หรือบริโภคเท่าที่จำเป็น และไม่เจ็บตัวในยุคบริโภคนิยม


ส่วนในช่วงเช้าของวันเดียวกันได้มีการทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสที่ได้ปรับปรุงสำนักงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการมูลนิธิและสมาชิกได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ก่อนที่จะรับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นได้มีการเปิดโต๊ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นครอบครัวฉลาดซื้อ โดยมี 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวแก้วใส, ครอบครัวธวัชวิบูลย์ผล และครอบครัวรวยรื่นร่วมพูดคุย ภายใต้คอนเซปต์ “ฉลาดซื้อ ฉลาดคิด และ ฉลาดใช้ชีวิต” พร้อมกันนั้นในวันที่ 14-15 มี.ค. นี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จะมีการออกบูทเพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภค ณ รร.มิราเคิลแกรนด์ โดยวันที่ 15 มี.ค. ตรงกับวัน “สิทธิผู้บริโภคสากล” อีกด้วย


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code