แถลงข่าว “เข้าพรรษาปลอดบุหรี่ พระสงฆ์สุขภาพดี ฆราวาสได้บุญ”

featured

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “เข้าพรรษาปลอดบุหรี่ พระสงฆ์สุขภาพดี ฆราวาสได้บุญ” ณ ห้อง 205 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงผลการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ แพทย์ และครู ในปี 2530 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีอัตราการสูบบุหรี่ 54% แพทย์ 23% และครู 23% จึงมีการตั้งเป้าดำเนินการลดอัตราการสูบบุหรี่ใน 3 กลุ่มดังกล่าวเนื่องจากต้องพบเจอประชาชนจำนวนมาก เป็นที่เคารพนับถือ เป็นตัวอย่างและสอนคนอื่นๆ ในสังคมได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/aKlja1

Shares:
QR Code :
QR Code