แถลงข่าว สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567

สงกรานต์วิถีไทย

ที่วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ร่วมรักษาประเพณีอันดีงามของสงกรานต์แบบไทย สนุกสนานอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=360250

Shares:
QR Code :
QR Code