แถลงข่าว การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ

featured

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดงานแถลงข่าวการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ สสส.ได้รับคำเชิญจาก ISPAH ให้ส่งข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (The 6th ISPAH Congress; International Congress on Physical Activity and Health –ICPAH) ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นปี 2559 หรือในอีก 2 ปี ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.2559 ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ฟิโอน่า บูลประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ศาสตราจารย์ นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/12oPDe3

Shares:
QR Code :
QR Code