แถลงข่าว “กลุ่มโรค NCDs วิกฤตโรค วิกฤตโลก”

featured

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว “กลุ่มโรค NCDs วิกฤตโรค วิกฤตโลก” พร้อมเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ “กลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง” ที่จะเผยแพร่และสร้างความตระหนักให้กับคนไทยเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคในกลุ่ม NCDs

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/o6u6ZN
และ http://goo.gl/XNzadM

Shares:
QR Code :
QR Code