แถลงข่าว “กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีใหม่ 2560”

featured

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมกับภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับบ้านฉลองช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 อย่างปลอดภัย จึงจัดแถลงข่าว การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 “กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีใหม่ 2560” ณ กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code