แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม DMIND Application

featured

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม DMIND Application สำหรับคัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3QJGMxk

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ