แถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

featured

ภาพบรรยากาศ การแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ “Tobacco and heart disease”จัดโดย องค์การอนามัยโลกประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโรคหัวใจ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคัทรียา ชั้น 1 โรงแรมรามากาเดนท์ ถนนวิภาวดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2rXfkCt

Shares:
QR Code :
QR Code