แถลงข่าวจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

featured

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ พม. เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/SooSoL

Shares:
QR Code :
QR Code