แชมป์ ‘อาชีวะโชว์พราว’ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟนเพจอาชีวะโชว์พราว


แชมป์ 'อาชีวะโชว์พราว' วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง thaihealth


วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด ครองถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษา โครงการ "อาชีวะโชว์พราว"


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ ดำเนินโครงการ "อาชีวะโชว์พราว" เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในทุกมิติของประเทศไทย ด้วยการเดินทางลงพื้นที่กลุ่มอาชีวศึกษา 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และพฤติกรรมที่มีต่อบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การใช้ความรุนแรง เรื่องเพศศึกษา และการเกิดโรค NCDs


ภายหลังโครงการ "อาชีวะโชว์พราว" ได้เชิญชวนให้ผู้นักเรียนอาชีวะจาก 77 จังหวัด เข้าร่วมโครงการประกวดการสร้าง "เฟซบุ๊กแฟนเพจ" เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สังคมอย่างถูกต้อง มีกลุ่มอาชีวะเข้าร่วมลงแข่งขัน 128 เพจ และคัดเลือก 10 ทีมแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต


แชมป์ 'อาชีวะโชว์พราว' วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง thaihealth


สำหรับทีมชนะสร้างสื่อสร้างสรรค์ ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีม 092 อาชีวะโชว์พราว "มานีมีข่าว" วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด รับรางวัลชนะเลิศครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท


ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 094 จุดเปลี่ยนความคิด วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 082 อาชีวะโชว์พราว เพจห้องนอน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท

Shares:
QR Code :
QR Code