แฉ 50 ร.ร.ติดโซนอันตราย แหล่งอบายมุขล้อมรอบ

ร้านเหล้า-อาบอบนวดอยู่ห่างไม่ถึง 500 เมตร

 

แฉ 50 ร.ร.ติดโซนอันตราย แหล่งอบายมุขล้อมรอบ            แฉ 50 โรงเรียนทั่ว กทม.แหล่งอบายมุขล้อมรอบเพียบ ร้านเหล้าใกล้สถานศึกษาระยะ 500 เมตร 34 แห่ง 33 โรงเรียนเข้าข่ายโซนอันตราย ทั้งร้านเหล่าปั่น ร้านเกม ป้ายโฆษณาเหล้า อาบอบนวด ผอ.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าแนะเสนอกรมสรรพสามิตไม่ต่อใบอนุญาตร้านเหล้าใกล้โรงเรียน

 

            วันที่ 18 กันยายน เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการวันเยาวชน โดยเยาวชน เพื่อเยาวชนโดยมีนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 80 คน

 

            นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล หัวหน้าทีมสำรวจ “สภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษาที่มอมเมา ยั่วยุ เด็ก นักเรียน เยาวชนในรัศมี 500 เมตรในโรงเรียน 50 แห่งเขต กทม.”วันที่ 2-12 กันยายน แถลงว่าแหล่งมอมเมายั่วยุเยาวชนที่อยู่ใกล้สถานศึกษามี 7 ประเภท ได้แก่ 1.ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ร้านเหล้าปั่น ร้านยาดอง 2.ร้านเกมอินเทอร์เน็ต 3.ป้ายโฆษณาเหล้าที่ผิดกฎหมาย 4.อาบ อบ นวด 5.โต๊ะสนุกเกอร์ ซึ่งขายเหล้าด้วย 6.ร้านของชำหรือมินิมาร์ท ที่ขายเหล้า บุหรี่ และ 7.ร้านคาราโอเกะ และมีร้านขายเหล้าในรัศมี 500 เมตร 34 โรงเรียน คิดเป็น 68% มีร้านเกมรัศมี 500 เมตร 31 โรงเรียน คิดเป็น 62% มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 โรงเรียน คิดเป็น 48% มีร้านขายของชำที่ขายเหล้าบุหรี่ 29 โรงเรียน คิดเป็น 58%

 

            การสำรวจโรงเรียน 50 แห่ง 3 โซน ได้แก่ 1.กลุ่มเรดโซน มีแหล่งมอมเมาหนาแน่นในรัศมี 200 เมตร 33 โรงเรียน 2.กลุ่มเยลโล่โยน มีแหล่งมอมเมาในรัศมี 200-500 เมตร 16 โรงเรียน 3.กลุ่มกรีนโซน มีแหล่งมอมเมาในรัศมี 500 เมตร มีเพียง 1 โรงเรียน โดยสถานศึกษาที่มีแหล่งมอมเมามากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 27 แห่ง 2.โรงเรียนศรีอยุธยา 15 แห่ง  3.โรงเรียนสตรีวิทยา 2 12 แห่ง 4.โรงเรียนบ้านหนองบอนและโรงเรียนเทพลีลา 7 แห่ง 5.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง 6 แห่ง ผลสำรวจโรงเรียนในกลุ่มเรดโซนในรัศมี 200 เมตรจากโรงเรียน มีร้านจำหน่ายเหล้า 34 โรงเรียน ร้านเกมอินเทอร์เน็ต 20 โรงเรียน ป้ายโฆษณาเหล้า 18 โรงเรียน ร้านอาบอบนวด 8 โรงเรียน โต๊ะสนุกเกอร์ 4 โรงเรียน ร้านของชำ/มินิมาร์ท 17 โรงเรียน และร้านคาราโอเกะ 9 โรงเรียน

 

            ทั้งนี้ กลุ่มเรดโซนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง เช่น โรงเรียนหอวัง โรงเรียนอิสลามสันติชน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนสายน้ำฝึ้ง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีร้านเหล้า เหล้าปั่นในระยะ 100 เมตร มีร้านอาบอบนวดที่ขายเหล้าอยู่ในระยะ 100 เมตร ถึง 2 จุด ร้านคาราโอเกะขายเหล้าในระยะ 20 เมตร โรงเรียนเทพลีลา มีร้านเหล้า เหล้าปั่นในระยะ 7 เมตร โรงเรียนบดินทรเดชา 2 มีร้านเหล้า เหล้าปั่นในระยะ 40 เมตร ร้านเกมอินเทอร์เน็ตในระยะ 7 เมตร

 

            นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สสส. กล่าวว่า พ.ร.บ.ความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห้ามให้โฆษณา รวมถึงกรณีร้านเหล้าอยู่รายรอบโรงเรียนก็ผิดมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ห้ามให้มีร้านเหล้าตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาในระยะ 500 เมตร โดยโรงเรียนที่มีปัญหาสามารถยื่นเรื่องต่อกรมสรรพสามิตให้พิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตขายเหล้าให้แก่ร้านเหล้าที่อยู่ใกล้โรงเรียนในระยะ 500 เมตรได้

 

            นายสุชาติ กล่าวว่า จะเสนอข้อมูลแหล่งมอมเมาเยาวชนอยู่ใกล้โรงเรียนใน กทม.50 แห่ง ให้คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดึงเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาคาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update 19-09-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code