แจ้ห่ม งดเหล้า ของดิบ ทุกงานบุญ

แจ้ห่ม งดเหล้า ของดิบ ทุกงานบุญ

 

ชาวอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ลงมติพร้อมเพรียงเห็นชอบหนุนงดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารดิบในทุกงานบุญ หวังสร้างเสริมสุขภาพและลดค่าใช้จ่าย
       
            นายสุพจน์ หอมชื่น นายอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดในงานประชุม “สัมมนาการขับเคลื่อนประเด็นการงดเหล้าในงานศพ และงดการเลี้ยงเหล้าเบียร์ในงานบุญ” ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มกว่า 600 คน ที่หอประชุมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เมื่อเร็วๆ นี้
       
            โดยการประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้มีมติร่วมกันพัฒนากิจกรรมการงดเลี้ยงเหล้า-เบียร์ ในงานศพ และ งดเลี้ยงอาหารประเภทปลาและสัตว์ดิบๆ ในงานบุญทุกชนิด เพื่อลดโรคต่างๆ ที่สำคัญอาทิ มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิ รวมทั้งอุบัติเหตุ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุการเจ็บป่วย และการตาย ที่สำคัญของอำเภอแจ้ห่ม เชื่อว่าในอนาคต สุขภาพของประชาชนอำเภอแจ้ห่มจะดีขึ้นตามลำดับ และนำไปสู่การมีสุขภาวะ
       
            รวมทั้ง ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลง ทำให้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ส่วนขั้นตอนต่อไป คือ ผู้นำทุกภาคส่วนออกไปประชาคมหมู่บ้าน ภายใต้การประสานงานของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพอำเภอแจ้ห่ม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

 

 

update : 11-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code