แคริมทาง ความงามที่กินได้

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผักสวนครัว โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แคริมทาง ความงามที่กินได้ thaihealth


แคริมทาง ความงามที่กินได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


บริเวณริมทางบ้านหนองตอ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 6 นั้นเป็นถนนที่มีคนนอกใช้สัญจรผ่านจำนวนมาก ด้วยบรรยากาศริมทุ่งนาโปร่งตาชวนเพลินใจหรืออย่างไรไม่ทราบได้ ผู้ใช้รถส่วนมากถึงโยนขยะออกนอกตัวรถ มาตกเรี่ยราดริมทางติดท้องนาปัญหานี้เป็นเรื่องราวระดับตำบล ถึงที่ประชุม อบต.สมอแข กันเลยทีเดียว


ไพโรจน์ พวงทอง นักวิชาการเกษตรประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เล่าที่มาให้ฟัง ก่อนเสริมต่อไปว่า ปัญหาเข้าที่ประชุม อบต. ทุกฝ่ายร่วมหารือกันว่าจะแก้ปัญหาขยะอย่างไร เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดเก็บ รวมถึงเป็นทัศนียภาพที่ไม่น่ามองด้วย เพราะเป็นพื้นที่เจ้าของปัญหา ใครผ่านมาไม่รู้ เขาก็โทษพื้นที่อยู่แล้ว


ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปลูกต้นไม้ริมทาง แต่ด้วยความที่เป็นไหล่ทางลาดชัน การปลูกต้นไม้ใหญ่ทำไม่ได้ ต้องเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก จึงเห็นชอบให้ปลูกต้นแค ด้วยลำต้นไม่ใหญ่นัก โตเร็วดูแลง่าย ไม่มีกิ่งก้านมาเป็นปัญหากวนใจในภายหลังอีก ที่สำคัญยังสามารถเก็บดอกแคไปรับประทานได้ด้วย


ชาวบ้านจากบ้านหนองตอและบ้านเนินมะคึกจึงร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ คนละแรงสองแรง เนรมิตริมทางให้ประดับประดาไปด้วยต้นแค


จากเดือนตุลาคม 2554 จนตอนนี้ก็ผ่านไป 3 ปีพอดี ต้นแคริมทางยังคงอยู่และไม่มีขยะให้เห็นรกตาอีกแล้ว จะมีก็แต่ดอกแคที่บานอยู่เต็มต้น สงสัยคนที่นี่คงกินดอกแคกันจนเบื่อแล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code