แข่งเรือปลอดเหล้า แบบอย่างที่ดีควรค่าแห่งการยกย่อง

จ.น่าน ร่วมสร้างค่านิยมใหม่ให้เยาวชนและคนในพื้นที่

 แข่งเรือปลอดเหล้า แบบอย่างที่ดีควรค่าแห่งการยกย่อง

          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศบาลเมืองน่าน และนายธีระ วัชรปราณี ผู้ว่าการสำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมเปิดงานแข่งเรือจังหวัดน่าน “ชิงถ้วยพระราชทาน” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2551 โดย นายสมศักดิ์  สุวรรณจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า งานที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24- 26 ตุลาคม 2551 นี้ถือเป็นสนามแข่งเรือสุดท้ายของการชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชการฯ งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนั้นมีความยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ  เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนชาวน่านที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตที่ใช้ลำน้ำน่านเป็นทางสัญจรจึงทำการแข่งขันเรือจังหวัดนานมีเรือแข่งมากที่สุด และยังมีเรือที่เก่าแก่และสวยงามมากที่สุดด้วย ทั้งนี้ทางจังหวัดยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานถว้ยรางวัลถึง 4 ใบ

 

          “การจัดงานในครั้งนี้ยังมีคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับคนจังหวัดน่าน เพราะเป็นการจัดงานประเพณีที่ปลอดเหล้า-เบียร์  ซึ่งช่วยลดเหตุแห่งการสูญเสียชีวิตและพิการทุพลภาพ ซึ่งการแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์  ถือเป็นประเพณีต้นแบบที่ดีงาม เพื่อให้คนในจังหวัดมีความสุขปลอดภัยกับการร่วมงานแข่งเรือครั้งนี้” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

          ด้านนายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่า ได้รับนโยบายจากจังหวัดให้จัดงานแข่งเรือจังหวัดน่าน “ชิงถ้วยพระราชทาน” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2551 ดังนั้นเทศบาลจึงได้ออกประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานประเพณีแข่งเรือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ตำรวจ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งหากพบว่ามีผู้ลักลอบหรือนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่จัดงาน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตักเตือนก่อนที่จะจับกุม เนื่องจากพื้นที่จัดงานมีกฎหมายรองรับ

 

          “จากการจัดงานพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่มี และเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทก็ไม่เกิดขึ้นในพื้นที่จัดงาน สำหรับอุปสรรคในความร่วมมือนั้นบางครั้งเราเจอผู้ชายใช้วิธีห่อกระดาษหรือใส่มาในขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเจ้าหน้าที่พบก็ตักเตือน ซึ่งผลตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับการชื่นชมและให้กำลังใจ เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวัฒนธรรมสั่งสมมานาน ดังนั้นทางเทศบาลจึงจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างค่านิยมในงานประเพณีใหม่ เนื่องจากเราต้องการให้เยาวชนมีความสุขในการร่วมงาน รวมถึงการลดเรื่องอุบัติเหตุ และภัยทางสังคมต่างๆ อาทิ การทำร้ายผู้หญิง หรือการทะเลาะวิวาท เป็นต้น” นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าว

 

          นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคส.) กล่าวว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดต้นแบบในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดงานประเพณี จากเดิมประเพณีการสังสรรค์และการดื่มมีสูง จากสถิติพบว่ามีอุบัติเหตุสูงสุดในการแข่งเรือซึ่งเป็นงานประเพณีของจังหวัดและพบปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นประชาชน หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่นจึงมีความคิดร่วมกันว่าอยากแก้ไขปัญหานี้ สสส. ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนจึงมีเจตนารมณ์ที่ทำให้คนน่านบรรลุความสำเร็จ ซึ่งในปีนี้ สสส.ให้การสนับสนุนเป็นปีที่ 2

 

          “สสส. ให้การสนับสนุนทดแทนจากเดิมที่มีผู้สนับสนุนเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เป็นกรณีตัวอย่างงานประเพณีอื่นๆ ในประเทศซึ่งจะทำให้การจัดงานประเพณีมีความสุข จะเกิดความสุขได้อย่างไร เมื่อเทียบกันแล้วแผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นแบบให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เที่ยวงานอย่างมีความสุข เพราะทำให้อุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทลดน้อยลง” คุณธีระ กล่าว

 

          คุณธีระ กล่าวต่อว่า การสนับสนุนนั้นได้รับความร่วมมือจาก 2 ส่วน คือจากการบังคับใช้กฎหมายและจากการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นซึ่งได้ลงมติว่าการแข่งเรือครั้งนี้ต้องปลอดเหล้า-เบียร์ สสส.ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี ในการรณรงค์ให้การแข่งเรือเป็นประเพณีที่ดีงามปลอดเหล้า-เบียร์ สร้างค่านิยมใหม่ให้เยาวชนและคนในพื้นที่

 

          การแข่งขันเรือจังหวัดน่าน “ชิงถ้วยพระราชทาน” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2551 มีเรือส่งเข้าแข่งขันจำนวน 140 ลำ ประกอบไปด้วยการแข่งขันประเภทเรือเล็ก ฝีพาย 25-30 คน จำนวน 57 ลำ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และธงสัญลักษณ์ ประเภทเรือกลาง ฝีพาย 35-40 คน จำนวน 47 ลำ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และธงสัญลักษณ์ ประเภทเรือใหญ่ ฝีพาย 48-58 คน จำนวน 36 ลำ ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และธงสัญลักษณ์

 

          นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและธงลักษณ์ ทั้งนี้ยังมีการประกวดถ่ายภาพประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งแรก

 

          สำหรับการแข่งขันเรือจังหวัดน่านนั้น มีความเป็นที่สุดใน 4 ข้อ คือ มีถ้วยพระราชทานมากที่สุด, มีเรือที่เก่าแก่มากที่สุด, มีเรือที่สวยที่สุดโดยมีหัวเรือเป็นพญานาคทุกลำ, มีเรือแข่งมากที่สุด ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มความเป็นที่สุดอีก 1 ข้อ คือมีความภาคภูมิใจมากที่สุดในการเป็นต้นแบบการจัดงานประเพณีปลอดเหล้า-เบียร์

      

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย

 

 

update 30-10-51

 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code