แข่งจักรยานทางไกลสู่ `กองทุนการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ`

แข่งจักรยานทางไกลสู่ \'กองทุนการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ\' thaihealth


ปั่น…ปั่น…ปั่น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ได้พบเจอเพื่อน พร้อมกับนำรายได้สมทบเข้า "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลวังน้ำเย็น" ด้วย


เพิ่งผ่านไปหมาดๆ กับกิจกรรมการปั่นแบบสร้างสรรค์ กับ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นตำบลสุขภาวะ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล (ทัวร์ ออฟ วังน้ำเย็น 2015) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่คนในชุมชนและนำรายได้เข้ากองทุนการกุศลให้แก่ "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น" โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คัน มีทั้งจักรยานทางไกลเป็นกลุ่มประชาชน ระยะทาง 80 กิโลเมตร และการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระยะทาง 20 กิโลเมตร


แข่งจักรยานทางไกลสู่ \'กองทุนการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ\' thaihealth


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. กล่าวว่า วังน้ำเย็นเป็นพื้นที่ชุมชนหรือตำบลสุขภาวะ โดยมีการทำข้อมูลประชากร การรณรงค์เรื่องผู้สูงอายุ เด็ก การงานอาชีพ และคนพิการ โดย สสส.ได้มีส่วนสร้างกลไกการทำงานในการเสริมพลังแกนนำและองค์ความรู้ในพื้นที่ ส่วนกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ทำนั้น ชุมชนเป็นผู้เลือกเอง ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน


การแข่งขันจักรยานทางไกลนอกจากเป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้ว กิจกรรมนี้ยังจัดขึ้นเป็นการกุศลเพื่อพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนวังน้ำเย็น ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ อีกทั้งยังให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย บางพื้นที่เรียกว่า "ศูนย์สองวัย" เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ให้สองวัยพบเจอกัน


แข่งจักรยานทางไกลสู่ \'กองทุนการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ\' thaihealth


"การรณรงค์ให้แต่ละชุมชนมีกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ นับเป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลที่วังน้ำเย็น ก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้สูงอายุและเยาวชนเกิดความตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้น"


ด้าน นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า รายได้ที่ได้มาจะเป็นกองทุนให้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ซึ่งองค์กรและร้านค้าในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ก็ตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและนึกถึงผู้สูงอายุในชุมชนของตนด้วย อีกทั้งรายได้จากการแข่งขันนี้จะนำมาช่วยเหลือและดูแลด้านสาธารณประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเรื้อรัง เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ก่อตั้ง มาได้ 1 ปี ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 2,300 คน เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของตำบลสุขภาวะ มีการ นำผู้สูงอายุเข้ามาเรียนรู้ ดูแลเรื่องสุขภาพใจและกาย มีการตรวจสุขภาพและคลินิกฟันให้ผู้สูงอายุ นำภูมิปัญญา ท้องถิ่นจากผู้สูงอายุมาถ่ายทอดให้ลูกหลานในพื้นที่ อีกทั้งมีอาสาสมัครในพื้นที่มาดูแลเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ


แข่งจักรยานทางไกลสู่ \'กองทุนการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ\' thaihealth


ด้านคุณครูนักปั่นอย่าง อาภา ตันธิกุล คุณครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว อายุ 57 ปี บอกเหตุผลที่มาปั่นจักรยานว่า ก่อนหน้านี้ป่วยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทพอนั่งไปนานๆ ก็จะปวดหลัง สามีจึงชักชวนให้ลองปั่นจักรยาน ก็คิดว่าถ้าไม่ออกกำลังกายเลยโรคก็จะถามหาได้ ยิ่งมีโรคประจำตัวอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีโรคแทรกซ้อนได้


คุณครูนักปั่นบอกอีกว่า ปั่นจักรยานประมาณครึ่งปีก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น อาการปวดหลังน้อยลง นอกจากนี้ยังมีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง พอปั่นจักรยานความดันก็อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น ปกติปั่นวันละไม่เกิน 10 กิโลเมตร แต่การแข่งขันครั้งแรกปั่นได้ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาปั่นประมาณ 1 ชั่วโมง รู้สึกภูมิใจมากที่ปั่นได้ เพราะนอกจากการปั่นจักรยานจะดีต่อสุขภาพแล้ว ยังดีต่อจิตใจด้วย เพราะเป็นการปั่นการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ รายได้ส่วนนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนที่มาก็จะเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ มากขึ้นด้วย


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code