แกว่งแขวนกระตุ้น 12 มัดกล้ามใหญ่

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


แกว่งแขวนกระตุ้น 12 มัดกล้ามใหญ่ thaihealth


แกว่งแขน ลดโรค ลดพุง ใจความที่สื่อกิจกรรมทางกายให้ดูง่าย ผลตอบแทนสูง จึงมีบางคนอยากเห็นผลเร็ว "เหวี่ยง"กันสุดฤทธิ์


แทนที่โรคและพุงจะลดทันใจ กลับเจ็บเส้น เอ็น ที่บ่า ไหล่ ทันตา เดินตัวเอียงไปให้หมอเยียวยาไปตามกัน โดยเฉพาะกลุ่มอายุกว่าสี่สิบ ที่ส่วนใหญ่กล้ามเนื้อไม่นิยมความรุนแรงหนักหน่วง เพราะแบกภาระมาหลายปีแล้ว บางสูตรให้ย่อเข่า เอาความเสี่ยงถมข้อต่อให้หนักเข้าไปอีกกิจกรรมทางกาย ควรเป็นกิริยาอาการที่ล้อมาจากท่าทางในชีวิตประจำวัน ต่างกันตรงความตั้งใจ ใช้เวลา บางอย่างอาจมีการยืดเกร็งกว่า ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล แหล่งเรียนรู้รอบตัว ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือมากกว่าความเร้าใจ


เว็บไซต์หรือวิดีโอเผยแพร่ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เผยแพร่แนะนำการออกกำลังกายต่อเนื่องมาหลายปี สืบค้นง่ายๆ ด้วยคำว่า แกว่งแขน สสส. ก็จะแสดงผลให้เลือก


รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูก ข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬา ยืนยันว่าการแกว่งแขนเป็นกิจกรรมทางกายที่ง่าย เหมาะกับคนทุกเพศวัย แต่ต้องทำให้ถูกวิธีถึงจะมีประโยชน์และไม่เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ เป็นองค์ความรู้ของประเทศจีนที่สืบทอดมาหลายร้อยปี ก่อนนำมาเผยแพร่ จึงมีการศึกษาอย่างละเอียด เชิญซินแสมาถอดองค์ความรู้ที่ แท้จริง จนได้หลักวิชาการที่สอดคล้องกับองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณหมอปัญญา อธิบายว่า การแกว่งแขนที่ถูกวิธี จะเหมือนการออกกำลังกายด้วยการเดิน ต่างกันตรงร่างกายอยู่กับที่ แกว่งแขนซ้ายและขวา ไปข้างหน้าและหลังพร้อมกัน การแนะนำกิจกรรมนี้ จึงเป็นกุศโลบายให้ขยับร่างกายแทนการเนือยนิ่ง ซึ่ง สสส.ก็หวังจะให้เป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาสนใจออกกำลังกายมากขึ้น


ความพิสดารของการแกว่งแขน ไม่ใช่ความแรง ความเร็ว หรือการสะบัดอวัยวะส่วนใด คุณหมอให้เริ่มด้วยการยืนตรง งอเข่าเล็กน้อยเพื่อทรงตัว เท้าสองข้างแยกจากกัน ระยะห่างเท่ากับหัวไหล่ ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติ ไม่ต้องคว่ำหรือหงาย จากนั้น ก็แกว่งแขนเบาๆ เหมือนลูกตุ้มนาฬิกา แกว่งไปข้างหน้า ร่างกายคล้ายจะเซตามเล็กน้อย ก็ใช้ฝ่าเท้ารับน้ำหนัก ถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายเท้าให้สมดุลกับร่างกายที่จะซวนไปข้างหน้า พอแกว่งทางข้างหลัง ตัวจะเซตามมา ก็ถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้า รักษาสมดุล


 "การแกว่งแขนจึงเป็นภาพลวงว่าใช้แรงแขน แต่ที่จริงเป็นการออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง 12 มัด ได้แก่ กล้ามเนื้อตะโพก ต้นขาด้านหน้าและหลัง น่อง หน้าแข้ง และกล้ามเนื้อฝ่าเท้า" คุณหมอขยายความให้รู้ถึงศาสตร์สรีระจากการขยับกาย


การแกว่งแขนเป็นกิจกรรมทางกายที่คนสูงวัยนิยม สืบค้นจากวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีงานวิจัยของเกศินี แซ่เลา และคณะนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนใจว่าเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหญิงทำแล้วจะเป็นอย่างไร จึงไปชวนกลุ่มชมรมผู้สูงอายุฤาษีดัดตนประยุกต์ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ วัยระหว่าง 60-69 ปี รวม 47 คน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก 15 คน แกว่งแขนอย่างเดียว กลุ่มที่สอง17 คน ออกกำลังด้วยการเดิน กลุ่มที่สาม 15 คน ทั้งเดินและแกว่งแขน โดยต้องทำตามแผนที่กำหนด 8 สัปดาห์ อาทิตย์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที


แกว่งแขวนกระตุ้น 12 มัดกล้ามใหญ่ thaihealth


ผลที่ออกมา กลุ่มที่หนึ่ง แกว่งแขนอย่างเดียว มีค่าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ การทรงตัว เพิ่มกว่ากลุ่มที่สองและสามอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 ครั้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนและหลังการทดลองทั้ง 8 สัปดาห์ ได้ความว่าค่าเฉลี่ยความแข็งแรง ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวของลำตัวและการทรงตัว สำหรับกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกลุ่มที่สาม ตัวแปรสุขสมรรถนะและการทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ


วิจัยนี้ จึงสรุปผลการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนและการเดินในผู้สูงอายุหญิง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสุขสมรรถนะที่ดีขึ้น เหมาะจะเป็นทางเลือกเพื่อกิจกรรมทางกายของคนสูงวัย และสกัดภาวะเนือยนิ่งของคนทุกวัยได้


เขาแชร์กันว่าดี เวลาไปหาหมอ นอกจากสั่งยา สั่งออกกำลังกาย แต่ไม่บอกว่าทำแบบไหน ก็ต้องอาศัยที่เพื่อนเขาแชร์ เขาไลน์เขาเฟซ ทางเน็ตนี่แหละ…


วิถีสุขภาพของคน (สูงวัย) รุ่นใหม่ มักอาศัยข้อมูลจากโลกออนไลน์ ที่มักเผลอลืม หรือไม่ทราบช่องทางตรวจสอบความถูกต้อง


หลักง่ายๆ ของการตรวจสอบ ให้เลือกจากผู้ให้ข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือในสาขาศาสตร์นั้น ๆ เช่น เรื่องสุขภาพ ก็ควรเป็นคุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ พวกเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนไลน์ หากเป็นแพทย์ก็พอฟัง ส่วนสาขาอื่น อ่านหรือได้ยิน ก็เฉยซะ เว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ ก็ให้ดูจากหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านนั้น โรงพยาบาล สถาบันการแพทย์หลายแห่งทำแอพพลิเคชั่น (แอพ) น่าเชื่อกว่า การดูแลสุขภาพทั่วไป การออกกำลังกาย ให้สืบค้นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก่อน เช่นการแกว่งแขน ก็ให้กูเกิล google.co.th หา พิมพ์ค้นคำว่า แกว่งแขน สสส. ก็จะเจอวิดีโอ ที่ www.youtube.com/watch?v=HIAtUOWendM

Shares:
QR Code :
QR Code