เส้นทางแห่งการอ่าน..กลุ่มลูกเหรียง

ที่มา: แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


เส้นทางแห่งการอ่าน..กลุ่มลูกเหรียง thaihealth


เส้นทางแห่งการอ่านกลุ่มลูกเหรียง อ่านยกกำลังสุข อ่านสันติภาพ ที่ชายแดนใต้


สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) ได้ดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนกลไกและส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชายแดนใต้ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถเข้าถึงช่องทางการขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการสนับสนุนให้มีพื้นที่การอ่าน และช่องทางสนับสนุนหนังสือให้เข้ามาในระบบโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการเลือกหนังสือ และหมุนเวียนกองทุนหนังสือในชุมชนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ โครงการได้ดำเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่ต้นแบบสำหรับนักอ่านโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ


ซึ่งวันที่ 23 มีนาคม 62 ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายการอ่านร่วมกันถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 61 ได้เห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดและงอกงามเพื่อให้เด็กๆบ้านเราเข้าถึงการอ่านมากขึ้น


อีกทั้งในปีนี้เองทีมการอ่านบ้านลูกเหรียงรู้สึกดีใจ ภูมิใจ ที่ในปีนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านชายแดนใต้ ในปี 2561 โดยมีคำสั่งสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) คำสั่งที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านพื้นที่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ได้เห็นการทำงานของคณะทำงานฯ ในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการอ่านพื้นที่ชายแดนใต้


กลุ่มลูกเหรียงขอขอบคุณคุณครูและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกท่าน ร่วมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งการอ่าน และหวังว่าพลังของพวกเราจะสร้างพื้นที่การอ่านให้กับพื้นที่อื่น ๆ อีกต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code