เส้นทางชีวิต…อย่าลิขิตด้วยน้ำเมา

          /data/content/24729/cms/e_cdflmxz23679.jpg


          สคอ.ร่วมงานเวทีครบรอบ ๑๑ ปี สคล. ตอน "เส้นทางชีวิตอย่าลิขิตด้วยน้ำเมา" นำโดยนายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหคุ (สคอ.)และทีมเจ้าหน้าที่


/data/content/24729/cms/e_clmnorsvz149.jpg


          เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของการรณรงค์ ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ, ปาฐกถาพิเศษ "พลังเครือข่าย พลังการเปลี่ยนแปลง" โดย นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ณ โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


 


          ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

Shares:
QR Code :
QR Code