เสวนาและแสดงผลงานจากการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย

featured

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คณะกรรมาธิการ(กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาและแสดงผลงานจากการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/RQRpO3

Shares:
QR Code :
QR Code