เสวนาระดับชาติในหัวข้อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการควบคุมปัญหาจากการสูบบุหรี่ด้วยนโยบายภาษีบุหรี่ และนโยบายการบำบัดผู้ติดบุหรี่ ฯ

featured

เมื่อวันที่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรงสุโกศล กรุงเทพฯ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนาระดับชาติในหัวข้อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการควบคุมปัญหาจากการสูบบุหรี่ด้วยนโยบายภาษีบุหรี่และนโยบายการบำบัดผู้ติดบุหรี่ด้วยยาในประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code