เสริมพลังใจ ชุมชนคนสู้เหล้า

เสริมพลังใจ ชุมชนคนสู้เหล้า thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับตัวแทนจาก 11 ชุมชนต้นแบบ งดเหล้า จัดโครงการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา พร้อม ลงนามความร่วมมือตามแนวคิด "ชุมชนคนสู้เหล้า งดเหล้า ครบพรรษา ส่งเสริมนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5"เพื่อขยายผลการรณรงค์และส่งเสริมนโยบาย หมู่บ้าน รักษาศีล 5 ให้ได้ 900 หมู่บ้าน ในพรรษานี้ ณ วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร


เป้าหมายหลักเพื่อรณรงค์ให้สังคมได้รับรู้ถึง พิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ดื่ม ขณะเดียวกันยังนำมาซึ่งปัญหาการทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และโรคร้ายต่างๆ โดยทุกปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาในทุกระดับของสังคมไทยทั้งสิ้น


พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร บอกว่า แม้โครงการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา จะมีระยะเวลา เพียง 3 เดือน แต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เห็นว่าควรงดเหล้าให้ได้ตลอด เพราะการดื่มเหล้าถือว่าผิดศีล 5 ใครทำได้นอกจากจะส่งผลดีต่อตนเองแล้ว ยังดีต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัว ขณะเดียวกัน ไม่ว่าเทศกาลใดๆ รวมถึงงานบวช งานบุญงานศพ ในวัดจะต้องปลอดเหล้าด้วย


นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส. เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ จากการสำรวจผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พบว่า มีประชาชนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปีแรก เมื่อ พ.ศ.2546 มีผู้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งงดตลอดและงดบางช่วง ร้อยละ 40.4 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 83.4 ในปี 2557 มีผู้เลิกและงดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา ร้อยละ 39.4 งดดื่มเป็นบางช่วงร้อยละ 23.2 ไม่งดดื่มแต่ลดปริมาณการดื่มร้อยละ 20.8 และเมื่อเทียบกับปี 2556 พบว่า มีผู้งดดื่มตลอดพรรษาเพิ่มขึ้น สามารถงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาอยู่ที่ร้อยละ 36.2 แต่สิ่งที่น่าห่วงใย พบว่า ร้อยละ 65 ของกลุ่มผู้ดื่มที่งดไม่ครบจะกลับมาดื่มอีกภายใน 1 เดือน ดังนั้น การช่วยกันให้กำลังใจในครั้งนี้ จะสามารถทำให้ผู้ที่ตั้งใจงดเหล้าทำได้สำเร็จมากขึ้น


ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สคล. บอกเสริมว่า การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมาก สามารถมีเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นได้มากขึ้น ครอบครัวดีขึ้นไม่ฝืดเคือง และมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นกว่าเดิม มีความสุขทั้งครอบครัว ดีกว่าใช้เงินครอบครัวไปเมาคนเดียว แถมยังช่วยชาติประหยัดได้ถึงปีละ 7 หมื่นล้านบาท สำหรับเป้าหมาย ของโครงการในปีนี้ว่า จะเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่ม และสามารถต่อยอดสร้างพื้นที่ต้นแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้


นายมาโนช ช่างพินิจ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านหัวแท ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตัวแทนของผู้นำชุมชนในชนบท บอกว่า ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านและเห็นลูกบ้าน ที่ทำงานมา ตกเย็นก็กินเหล้าเมายาเป็นประจำทุกวัน งานบุญ งานกุศลก็จะมีเหล้า บางคนกินเหล้าจนเสียชีวิต ทำให้ เห็นว่า เหล้ายังทำให้เกิดปัญหาครอบครัว ไม่มีความสุข ขาดรายได้ เมาเหล้าจนไม่ทำงานทำการ จนบางคนถูกเรียกว่าขี้เหล้าขี้เมา จึงได้ร่วมมือกับทางวัดจัดโครงการ เลิกเหล้าเลิกจน เพื่อรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านตระหนักและเห็นถึงพิษภัยของเหล้า พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ตั้งใจเลิกเหล้า ซึ่งเริ่มแรกมีผู้ต้องการเลิกเหล้า 8 รายเท่านั้น และหลังจากรณรงค์ ก็สามารถทำให้ลูกบ้านเกิดความคิด ตั้งใจเลิกเหล้าได้ถึง 58 ราย ขณะที่มีงานต่างๆ ภายในวัด ก็ไม่มีเหล้าแต่อย่างใด ส่งผลให้ชุมชนบ้านหัวแทได้รับ รางวัลหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2558


สิ่งที่มีค่าเหนือกว่าสิ่งใดคือ กำลังใจ จากครอบครัวและชุมชน ที่จะมีส่วนสำคัญช่วยให้ ผู้เลิกดื่มสุรามีกำลังใจ รู้สึกมีคุณค่าและเกิดความเชื่อมั่น ว่า ตนเองจะสามารถเลิกดื่มสุราได้จนครบพรรษา


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code