เสริมพลังพระนักพัฒนา เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง

      เครือข่ายพระนักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ  ประชุมคณะทำงานและทำกิจรรมให้กำลังใจคนงดเหล้าให้ครบพรรษา พร้อมมอบสื่อ ม.เนชั่นลำปาง ขยายผลจากนักศึกษาสู่ครอบครัว


/data/content/25519/cms/e_bdhknorsx468.jpg


      เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ อาคาร คณะบริหารธุรกิจ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเนชั่น ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เครือข่ายพระนักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และเครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะ(คปสส.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาสังคมของกลุ่มพระนักพัฒนาระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑) ใน “โครงการเสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง” ขึ้น โดยมีพระสงฆ์และฆราวาสที่ช่วยงานกว่า ๓๓ คน ร่วมประชุมด้วยจาก จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, พิษณุโลก, สุโขทัย, กำแพงเพชร, อุทัยธานี และจังหวัดน่าน  ในเวทีดังกล่าวได้มีการมอบสื่อรณรงค์ให้กำลังใจให้คนงดเหล้าให้ครบพรรษาแก่ อาจารย์ธวัชชัย แสนชมภู ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง เพื่อนำไปมอบให้นักศึกษาได้นำไปให้คนครอบครัวหรือชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ระหว่างตั้งใจงดเหล้าให้ครบพรรษา


   /data/content/25519/cms/e_bdfgsyz12458.jpg   พระสาธิต ธีรปัญโญ ในฐานประธานภาคเหนือ กล่าวว่า สื่อที่มอบให้ครั้งนี้ เป็นการกรอบการดำเนินจากนี้ไป จะเป็นการจัดตั้งมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม โดยมีพระมหาบุญช่วย/พระครูวิเชียรฯ เป็นแกนในการทำงาน เพราะพระสงฆ์ไปไม่ค่อยได้เพราะไม่สานงานกันเท่าที่ควร ทำให้งานของพระในระดับประเทศมีปัญหาและไปไม่ได้ตามที่ต้องการมากนัก  แนวทางคือการสานงานร่วมในการใช้งบประมาณร่วมกันทั้ง สสส./สคล./สช./อื่นๆ มีการเชื่อมโยงงานกับกรมอนามัยด้วยว่า จะมีการเชื่อมต่อและสานงานกันอย่างไรบ้าง เช่น การจัดสรรหนุนเสริมดูแลพระที่ป่วย แม้แต่กลุ่มมอสม. ขอให้มีโควตาของชุมชนในการให้พระเป็น อสม.ด้วยเพื่อดูแลพระในวัด


      นายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการฯ ชี้แจ้งทำความเข้าใจที่มาว่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการฯ (ภาพรวมทั้งประเทศ) โดยเริ่มจากการสานข่ายกันเข้มมากขึ้นกว่าเดิม รองลงมาคือการสร้างผู้สืบทอด โดยการสรรหาพระรุ่นใหม่และฆราวาสใหม่ๆมาหนุนเสริมงานของพระนักพัฒนาในอนาคต มีกิจกรรมการเดินทางไปดูงานของพระที่เข้าร่วมทั่วประเทศไปในแต่ละวัดที่ทำงาน แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆเชิงลึก เช่น งานด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงาน เพื่อให้พระได้เข้ามามีบทบาทร่วมและเข้าใจพร้อมแก้ไขปัญหาสังคม ที่สำคัญคือเน้นยกระดับวัดพระนักพัฒนาที่คัดเลือกแล้ว เป็นศูนย์การเรียนรู้ ๓๐ พื้นที่ และถ่ายทอดให้กับวัดทั้งหมดในโครงการทั้ง ๑๐๐ วัด พร้อมกับขยายผลสื่อสารผ่านมหาวิทยาลัยสงฆ์และสื่ออื่นๆ


      ด้านพระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า น่าปลื้มใจที่ได้มาทำงาน ไม่ต้องมาห่วงในงาน/data/content/25519/cms/e_befkquvxyz15.jpgพระสงฆ์ ๖ ด้าน ผมเองออกสถานีวิทยุ มากกว่ากลุ่มงานเผยแผ่ทั้งนั้น เรื่องสุขภาพที่ทำก็เป็นเรื่องนอกกรอบทั้งนั้น ไปทำฝายชะลอน้ำที่ห้วยปลากั้ง ตอนนี้ทำได้ ๓๐๐ กว่าจุด มีปลากลับมา มีคำถามว่า เป็นงานสงฆ์ไหม งานพัฒนาสังคมไม่มีพระผู้ใหญ่หรือพระผู้น้อย มีแต่พระในพุทธศาสนาเหมือนกัน  ขอให้เราเกาะเกี่ยวกันและทำงานร่วมกันในบางเรื่องให้มีพลัง แต่ก็คงบางเรื่องที่แต่ละรูปอยากทำ หรือจำเป็นต้องทำต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ แบบนี้แหละถึงจะเป็นพระที่พึ่งชาวบ้านได้พ้นทุกข์จริงๆ ไม่ใช่แค่เทศน์หรืออบรมกรรมฐานเพียงอย่างเดียว


      วันสุดท้ายของการประชุม ได้มีการกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อและติดตาม เพื่อให้การทำงานเป็นเครือข่ายและหนุนการทำงานกัน ทั้งนี้ แม้จะมีการคัดเลือกวัดไว้เพียง ๑๖ วัด แต่ก็ได้มีการปรับเพิ่มวัดให้ครบจำนวน  ๒๕ วัด  ด้วยการเก็บเพิ่มจำนวน ๙ วัด ได้แก่ จากพะเยา ตาก น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน  และให้มีการประชุมพระสงฆ์และวัดที่เข้าร่วมระดับภาคในวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๕๘


 


 


     ที่มา: โครงการเสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง

Shares:
QR Code :
QR Code