เสน่ห์ รอยร้าว ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน

featured

ครูเล็ก ภัทราวดี มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สสส. เปิดตัวโครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน “เสน่ห์…รอยร้าว” สะท้อนปัญหาเด็กและเยาวชน ร่วมขับเคลื่อนสังคมผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กับเยาวชนพร้อมออนทัวร์ทั่วประเทศ เปิดตัว “หัวหิน สเก็ตพาร์ค” พื้นที่สีขาวแห่งใหม่พื้นที่ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/30MP25T

Shares:
QR Code :
QR Code