เวียงพร้าว ตำบลสุขภาวะ สุขภาพดีบนวิถีพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและนวัตกรรมศาลาอโรคยาบ้านทุ่งหลวง

featured

ภาพบรรยากาศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน“เวียงพร้าว ตำบลสุขภาวะ สุขภาพดีบนวิถีพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและนวัตกรรมศาลาอโรคยาบ้านทุ่งหลวง” เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ณ ตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code