เวิร์คชอป School Bike ปี 2 ตอน `ปั่น เปลี่ยน เมือง`

ที่มา : แฟนเพจ School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง


ภาพประกอบจากแฟนเพจ School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง


เวิร์คชอป School Bike ปี 2 ตอน 'ปั่น เปลี่ยน เมือง'  thaihealth


จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมเวิร์คชอป School Bike ปี 2 ตอน ปั่น เปลี่ยน เมือง


กิจกรรม School Bike ปี 2 เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 จัดขึ้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มีน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราษฏร์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย โรงเรียนคงคาราม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


ภายในกิจกรรม น้องๆ ได้รับความรู้จากพี่ๆ นักปั่นจักรยาน TTC และเรียนรู้การขี่จักรยานให้ปลอดภัยบนท้องถนน เรียนรู้สัญญาณมือจากพี่ๆ กลุ่มตำรวจจราจร จากนั้นจึงให้น้องๆ ลองปั่นจักรยานออกนอกสถานที่ สำรวจชุมชนและสถานที่สำคัญในย่านเมืองเก่าในเมืองเพชรบุรี


เวิร์คชอป School Bike ปี 2 ตอน 'ปั่น เปลี่ยน เมือง'  thaihealth


นอกจากนี้ พี่ๆทีมงาน School Bike ได้ร่วมพูดคุย นัดแนะน้องๆ ถึงการวางแผนการทำงานเรื่องการพัฒนาเส้นทางจักรยานในเมืองเพชรบุรี ว่าในฐานะเยาวชนจะมีแนวคิดในการพัฒนาเส้นทางจักรยาน และให้คนหันมาปั่นจักรยานมากขึ้นอย่างไร

Shares:
QR Code :
QR Code