เวที “ร้อยสื่ออีสานขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ”

ที่มา : แฟนเพจโชว์ แชร์ เชื่อม


ภาพประกอบจากแฟนเพจโชว์ แชร์ เชื่อม


เวที


เวที "ร้อยสื่ออีสานขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ" เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน จากกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และ​ มุกดาหาร


ย้อนกลับไปเมื่อปี 2559 สสส. โดยสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ร่วมกับศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย จับมือกันดำเนินโครงการสนับสนุนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุภาวะภาคอีสานขึ้น


คุณวีระ นิจไตรรัตน์ กรรมการบริหาร สสส. สำนัก 6 และผู้จัดการโครงการสนับสนุนการเชื่อมประสานภาคีฯ เล่าถึงที่มาที่ไปของการชวนเพื่อภาคีมาอบรมครั้งนี้ว่า เป้าหมายการจัดเวทีครั้งนี้ เพราะอยากเห็นนักสื่อสารสังคม ทั้งอีสานอย่างน้อยจังหวัดละ 3 คน มาร่วมกันสร้างกลไกให้เกิดการทำงานเชื่อมร้อยกันในภูมิภาค ผ่านรูปแบบการทำงานใหม่บนโลกออนไลน์ (online)


เย็นวันแรกของเวทีเริ่มต้นกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกันก่อนด้วยการเขียนชื่อตัวเอง พร้อมบอกความหมายของชื่อนั้น ต่อมาให้ภาคีจับคู่กับคนที่มาคนละจังหวัดพูดคุยทำความรู้จักกัน


หลังจากนั้นตัวแทน คุณรพินทร์ ยืนยง ผู้ประสานงานโหนด สสส. จังหวัดอุบลราชธานี ทบทวนการทำแผนการขับเคลื่อนงานภายใต้ประเด็นสุขภาวะ 4 มิติ ของคนภาคอีสานว่าจะทำกันอย่างไรต่อ


คุณศุกร์สิริ อิสรชาญวาณิชย์ จากทีมสื่อสารภาคีโชว์ แชร์ เชื่อม มาร่วมแชร์ประสบการณ์และข้อค้นพบจากการทำงานสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะมานานกว่า 20 ปี เพื่อปูเสื่อทางความคิดให้ภาคีสื่ออีสานคิดต่อว่าจะสร้างกลไกและร่วมทำงานโดยใช้พลังของสื่อได้อย่างไร


คุณรุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนาอาวุโส สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และทีมสื่อสารโชว์ แชร์ เชื่อม ร่วมกันถ่ายถอดความรู้ สอนการทำสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยใช้โปรแกรมแต่งภาพ Canva และโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ KINE MASTER


การทำ “ภาพเล่าเรื่อง” (Photo story) ที่ทำง่ายและเรียกยอดไลค์ ยอดชม จากเฟซบุ๊กได้มาก ซึ่งช่วงนี้ภาคีได้ฝึกปฏิบัติจริงกันอย่างสนุกสนาน โดยการนำองค์ความรู้ของชุมชนมาเป็นเนื้อหาของการสร้างสื่อ พร้อมหอบเทคนิคจากวิทยากรกลับบ้านไปเพียบ

Shares:
QR Code :
QR Code