เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการปกป้องชุมชนให้พ้นจากปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม”

featured

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการปกป้องชุมชนให้พ้นจากปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2, นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วม

Shares:
QR Code :
QR Code