เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเชิงรุกในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2556

featured

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ ห้องแกรนด์ฮอล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายงดเหล้า จัดเวที “เสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเชิงรุกในงานประเพณีลอยกระทงปี 2556” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ พัฒนากลไกและสร้างพื้นที่เชิงรูปธรรมในการทำงาน ช่วยสานและสร้างคุณค่าประเพณีวัฒนธรรมที่ดี พร้อมใจกันตัดเหล้าเบียร์และปัจจัยเสี่ยงออกจากงานลอยกระทง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/cC03Xb

Shares:
QR Code :
QR Code