เวทีเสวนาสาธารณะ สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน ครั้งที่ 2

featured

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) และภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “สังคมสูงวัย: ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 2 : สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2KnY0hi

Shares:
QR Code :
QR Code