เวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 5

featured

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม เอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนา ครั้งที่ 5 “ กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ”ในการเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ปาฐกถานำ “การคลังเพื่อสังคม เพิ่มพลังพลเมือง” แถลงข่าวการขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม รวมถึง กล่าวสัมโมทนียกถา “การขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างพลังพลเมืองให้เป็นกลไกสำคัญของประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ