เวทีเตรียมความพร้อมงานมหกรรมฯ

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล


เวทีเตรียมความพร้อมงานมหกรรมฯ thaihealth


โครงการพลังเด็กและเยาวชนฯ จัดเวทีระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมเด็กและเยาวชน


เมื่อไม่นานมานี้ ณ บ้านชมเดือน ทีมงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนฯ ได้จัดเวทีระดมความคิดเพื่อให้น้องๆ ร่วมกันออกแบบงานมหกรรมเด็กและเยาวชน ตอน "ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" ในที่ประชุมได้มีน้องๆ ตัวแทนจาก 5 ประเด็น เช่น จิตอาสา ศิลปวัฒนธรรม การจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม และมะพร้าว โดยน้องๆ ทั้ง 5 ประเด็น ได้นำเสนอรูปแบบกิจกรรมของประเด็นตนเอง และได้รับข้อเสนอแนะจาก คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ และคุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code