เวทีสาธารณะ กฎหมายอุ้มบุญ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์กับความเป็นธรรมทางเพศ

featured

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเวทีสาธารณะ “กฎหมายอุ้มบุญ: เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์กับความเป็นธรรมทางเพศ” ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ นายกสมาคมเพศวิถีศึกษา กล่าวว่า จากข่าวความขัดแย้ง และคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นความก้าวหน้าและแพร่หลายของธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีนี้ในไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/CFWSrS

Shares:
QR Code :
QR Code