เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

featured

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน.3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 “พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง”โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGOs) และหน่วยงานภาครัฐ สมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมงานกว่า 4,000 คน

Shares:
QR Code :
QR Code