เวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 2 กรณี “การจัดการที่ดิน”

featured

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น ๑ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)(พอช.) จัดงาน เวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ ๒ กรณี “การจัดการที่ดิน” โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 100 แห่ง จำนวนกว่า 250 คน ร่วมออกแบบการแปลงสู่การปฏิบัติและขยายผลแนวทางการเชื่อมโยงกับขบวนการปฏิรูปประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ