เวทีประชุม การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

featured

ภาพบรรยากาศ เวทีประชุม “การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เรื่อง ระบบโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้” จัดโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว(สสส.)ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRIS)มูลนิธีสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1OuwsTD

Shares:
QR Code :
QR Code