เลือกอาหารทำบุญ เน้นสุขภาพพระ

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เลือกอาหารทำบุญ เน้นสุขภาพพระ thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมอนามัย” แนะประชาชนเตรียมความพร้อมในการทำบุญ ลดขยะ ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพดีและวัดถูกสุขลักษณะ


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา จะมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญเป็นจำนวนมาก ประชาชนควรเตรียมความพร้อมในการเลือกอาหาร สิ่งของเครื่องใช้สำหรับทำบุญ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพระสงฆ์ และทำบุญอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการใช้ถุงผ้าจับจ่ายซื้อของทำบุญ แทนการใช้ถุงพลาสติกหลายๆ ใบ เลือกอาหารปรุงสำเร็จเน้นมีประโยชน์ ปรุงสุกใหม่ หากทำอาหารไปถวายพระสงฆ์ ควรเน้นเรื่องความสะอาด ล้างมือก่อนปรุงประกอบอาหาร ไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อลดขยะที่ย่อยสลายยาก และปลอดภัยต่อสุขภาพ การจัดเตรียมของทำบุญหรือซื้อถังสังฆทานแบบสำเร็จรูป ควรตรวจดูสภาพและ วันหมดอายุ เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพ น้ำดื่มบรรจุขวดต้องมีฝาปิดสนิท ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในขวด และมีเครื่องหมาย อย. ที่ฉลาก


ไม่ควรนำสิ่งของเครื่องใช้ที่มีส่วนผสมของสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายใส่รวมไปพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดจากการรั่ว แตก ฉีกขาด หรือเปียกชื้นของบรรจุภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ต้องมีคุณภาพ ใช้งานได้จริง และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เพื่อลดการทิ้งให้เป็นขยะ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และคนทำบุญได้บุญอย่างแท้จริง


นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า อาหารที่พระสงฆ์ไม่สามารถฉันได้หมด จะต้องเก็บใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดและใส่ในตู้เย็น หากจะนำมาฉันอีกครั้ง จะต้องอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึง ส่วนอาหารแห้ง อาหารที่บรรจุในภาชนะที่เป็นโลหะ แก้ว พลาสติก หรือกระดาษ ต้องเก็บไว้ในที่สะอาดและป้องกันสัตว์แมลงนำโรคได้ ส่วนข้าวสาร เก็บในภาชนะที่โปร่ง แห้ง สะอาด แยกสัดส่วน สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร นอกจากนี้ ก่อนนำบาตร จาน ชาม ช้อนไปใช้ ควรตรวจดูว่าอยู่ในสภาพที่สะอาดเสมอ เมื่อใช้ภาชนะเสร็จ


ก่อนล้างควรกวาดเศษอาหารทั้งหมดทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วล้างภาชนะด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจาน เพื่อล้างคราบไขมัน เศษอาหาร และสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ โดยใช้ฟองน้ำหรือแผ่นใยสังเคราะห์ช่วยในการทำความสะอาด แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง เพื่อล้างน้ำยาล้างจานและ สิ่งสกปรกต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ออกให้หมด แล้วคว่ำให้แห้งเอง หรือผึ่งตากในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเพื่อฆ่าเชื้อโรคและบริเวณที่คว่ำต้องไม่มีฝุ่นหรือแมลงวัน โดยคว่ำบนตะแกรงหรือตะกร้า ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดเพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกที่ติดมากับผ้าได้


“สำหรับห้องส้วมในวัด ต้องใส่ใจดูแลรักษาความสะอาดส้วมอยู่เสมอ โดยเน้นทำความสะอาดในจุดเสี่ยง ที่ตรวจพบเชื้อโรคมากที่สุด ได้แก่ ที่รองนั่งโถส้วม พื้นห้องส้วม สายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม ที่กดโถปัสสาวะ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ กลอนและลูกบิดประตู เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้สูงอายุและเด็กซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผู้ไปทำบุญที่วัดควรมีจิตสาธารณะ   ในการใช้สถานที่สาธารณะ ใช้ส้วมอย่างถูกวิธี ทิ้งขยะลงถัง เพื่อความสะอาดของพื้นที่ และสุขอนามัยที่ดีของทุกคน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code