เลี้ยงเหล้าในงานบุญ “บาป”

ปลุกจิตสำนึก ด้วยบทเพลง

 

เลี้ยงเหล้าในงานบุญ “บาป”          พูดกันแบบไม่เกรงใจคนไทยที่ขาดสำนึกที่ดีงามว่า ทุกคนรู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างดีว่าในงานที่เป็นเรื่องของบุญกุศล เรื่องที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นงานกฐิน งานผ้าป่า งานบวชงานแต่ง หรือแม้กระทั่งงานศพ เป็นงานที่ไม่สมควรมีอบายมุขเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

 

          อบายมุข คือปากทางแห่งนรกหรือทางนำพาไปสู่ความฉิบหาย ไม่ว่าจะเป็นการพนันหรืออะไรก็ตามที่เป็นอบายมุข เป็นทางนำเดินไปสู่ความฉิบหายทั้งสิ้น

 

          เฉพาะอย่างยิ่งอบายมุขคือตัวน้ำเมาบอกซ้ำอีกทีก็ได้ว่าฉิบหายยังไงเสียเงินเสียทองตั้งแต่จ่ายค่าน้ำเมาทั้งๆที่ยังมีสติอยู่ แต่เพราะความอยากก็ทำให้ขาดสติไปซะแล้ว

 

          เมาจริงๆ หลังเสพเข้าไปมากมาย จนเหล้ากินสมองหมดสติ ขาดสติ จำอะไรไม่ได้ เงินของครอบครัว เงินอนาคตหมดไปพริบตา เมาขาดสตินำปัญหาต่างๆ มาสู่ตั้งแต่อุบัติเหตุบาดเจ็บไปจนล้มตาย ทิ้งความเสียหายให้คนข้างหลังรับผิดชอบ เป็นหนี้เป็นสิน

 

          กลายเป็นคนไม่มีใครเชื่อถือ เผลอๆ ไม่มีใครคบ ไม่เพียงไม่มีใครคบเฉพาะตัวแต่พาลไม่คบทั้งครอบครัวเอาด้วยซ้ำ

 

          ความฉิบหายสุดท้ายที่ต้องเจอแน่นอนคือโรคภัยไข้เจ็บ จนถึงตับแข็ง

 

          ทุกอย่างที่เอ่ยมายังไม่หมด แต่แค่นี้ก็วายวอดไปทั้งตระกูลแล้ว ไม่ใช่แค่ตัวเองและครอบครัวเท่านั้น

 

          ทั้งหมดนั้นคือบาป บาปคือความชั่วที่เกิดจากกรรมคือการกระทำของเหล้าในงานบุญทุกชนิดประเภทบาปจากกินเหล้าทำลายสติเมาจนขาดสติ

 

          ใครที่ดูทีวีจะเห็นโฆษณาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกเวอร์ชั่นล้วนโดนใจทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเวอร์ชั่นล่าสุดเลี้ยงเหล้าในงานบุญ “บาป” สุดสุดมีกิจกรรมที่ต้องบอกและขอเชิญชวนให้ไปร่วมกันเยอะๆ คือทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวที “ธรรมรสบทเพลง” ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ คือ อาจารย์ชินกรไกรลาศ ที่จะมาร่วมในเวทีนี้เพื่อขับกล่อมเสียงเพลงอันไพเราะและพูดคุยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความสำคัญของงานบุญประเพณีที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นบุญสะอาด บุญบริสุทธิ์

 

          “ธรรมรสบทเพลง” แปลว่า การเข้าถึงรสของธรรมะ โดยการถ่ายทอดผ่านบทเพลง ซึ่งมีผู้เปรียบ “ธรรมรส” ว่าเป็นการชนะรสอื่นๆทั้งหมด คือ สามารถสัมผัส รับรู้และนำไปใช้ในชีวิตได้ตลอดเวลา ไม่มีวันสูญหายไปจากตัวเรา

 

          อีกทั้งยังเป็นเสมือนแนวทางหนึ่งที่ช่วยเตือนสติให้คนในสังคมเห็นว่า งานบุญที่ปลอดเหล้าจะช่วยสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้จัดงานตลอดจนผู้มาร่วมงานเกิดสุขคือความสบายทั้งกายทั้งใจ และเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนให้โลกของเราสวยงามขึ้นได้

 

          เพียงแค่ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานบุญที่ปลอดเหล้า

 

          ในกิจกรรมธรรมรสบทเพลงนี้ยังจะได้เปิดตัวมิวสิควิดีโอเพลง “บุญอันตราย” ซึ่งเป็นเพลงที่อาจารย์ชินกร ได้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองจากประสบการณ์ที่เคยไปเจอกับตนเองในงานบุญต่างๆ เพื่อนำเสนอเป็นภาพสะท้อนให้ผู้ฟังผู้ชมเข้าใจว่า การทำบุญด้วยของมึนเมานั้นเป็นอันตราย  เป็นความชั่ว เกิดเป็นความเสียหายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไปด้วย

 

          ความสำคัญของวิทยากรที่เชิญมาร่วมเวทีครั้งนี้ คือ อาจารย์ชินกร ไกรลาศ เนื่องจากเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความสำคัญต่องานด้านบุญประเพณีวัฒนธรรม ศาสนาเป็นอย่างมาก และได้ทำงานในด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งเป็นศิลปินคุณธรรมที่ได้รับการยอมรับมากมายจากคนในสังคม

 

          คณะผู้จัดงานได้รับความกรุณาจากท่านมาร่วมเวทีเพื่อสร้างสีสันและให้แง่คิดที่ดีเกี่ยวกับการจัดงานบุญประเพณีที่ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข เพื่อจะได้สร้างกุศลร่วมกันจนเกิดเป็นกุศลสูงสุด ภายใต้แนวคิดทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ  สร้างบุญอย่างไรให้เป็นบุญสะอาดบริสุทธิ์

 

          เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมเห็นว่าทำบุญให้ได้บุญอย่างแท้จริงนั้นไม่ยากอย่างที่คิด

 

          ถึงตรงนี้จึงอยากฝากให้ช่วยกันคิดด้วยปัญญาว่าการจัดงานบุญแต่ละครั้งผู้จัดงานซึ่งมีความตั้งใจคิดดี ทำดี อยากให้มีคนมาร่วมงานจำนวนมากเพื่อจะได้ร่วมบุญกันมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่ดี

 

          แต่สิ่งหนึ่งที่อาจขัดต่อการทำบุญ แทนที่จะได้บุญอย่างแท้จริงกลับกลายเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์เพราะมีอบายมุขตลอดจนสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมความดีเข้ามาปะปนภายในงานมากขึ้น

 

          รูปแบบการจัดเวที เป็นการแสดงบทเพลงแหล่อันทรงคุณค่า เป็นที่นิยมในครั้งอดีตจวบจนปัจจุบันผ่านการถ่ายทอดโดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ชินกร ไกรลาศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเข้าชมงานสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดงานบุญที่เป็นบุญบริสุทธิ์ และงานบุญที่เปื้อนน้ำเมาว่าผลมันแตกต่างกันยังไงสู่ผู้เข้าร่วมทุกคน

 

          นอกจากนี้บนเวทีจะมีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้มาเยี่ยมชมงานให้ได้ร่วมกันสร้างบุญ  สร้างความดีกันต่อไป  ทั้งนี้เพื่อสังคมที่สงบสุขในวันข้างหน้า

 

          เวที “ธรรมรสบทเพลง” ที่เน้นให้สังคมได้รับรู้และต้องปฏิบัติในการจัดงานบุญต้องไม่มีเหล้าหรืออบายมุข  มีวันที่ 7 พฤศจิกายน2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

          งานบุญมีเหล้า “บาปที่สุด” สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อขอบัตรได้ที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) แต่พิเศษสำหรับผู้ที่ติดตามงานรณรงค์ต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และwww.thaihealh.or.th เสมอมา สามารถโทรเข้ามาแจ้งรายชื่อ เพื่อขอรับบัตรฟรี ได้ที่0-2298-0222 ต่อ 102 ฟรี!!!.ด่วน.มีจำนวนจำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 10-11-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code