เลี้ยงลูกอย่างไร สร้างวินัยเชิงบวก

         “โรงเรียนพ่อแม่” เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ เข้าร่วมอบรมและเรียนรู้ ในหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร สร้างวินัยเชิงบวก”


/data/content/24913/cms/e_ghijmostx137.jpg


          การอบรมนี้จะถูกถ่ายทอดหลักการ แนวคิด และวิธีการที่จะช่วยให้เราเข้าใจ และเข้าถึงตัวเราเอง เพื่อการเชื่อมโยงสู่โลกของเด็กๆ  นอกจากนี้จะได้เรียนรู้ความงดงามทั้งในมิติทางจิตวิญญาณและในการปฎิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ในการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งการเป็นพ่อแม่ผู้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพื่อปลูกฝังลูกให้มีความรับผิดชอบและวินัยในตน อันจะเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตของพวกเขา ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสุข และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ต่อไป


         การอบรมนี้ถูกถ่ายทอดจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ท่านแรกคือ คุณศุภลักษณ์ ทัดศรี  ครูด้านจิตวิญญาณ พัฒนาจิตใจ และยกระดับจิตวิญญาณ แห่งบ้านพินทุ ศูนย์การเรียนรู้ บราห์มากุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก และอาจารย์รณสิงห์  รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต


        กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 12-13 รกฏาคม 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ 25 รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณพิณ 086-8888120 / [email protected]


       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/events/521865041273348/


 


 


        ที่มา : โรงเรียนพ่อแม่


        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code