เลิกเหล้าเข้าพรรษา แล้ว “ตับ” จะกลับมาดี

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เลิกเหล้าเข้าพรรษา แล้ว


"ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า" แคมเปญรณรงค์เชิญชวนประชาชนงดเหล้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปี 2562 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยโครงการเริ่มมาตั้งแต่ปี 2546 ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ปรากฏว่าทุกภาคส่วนตอบรับให้ความร่วมมือ


กลายเป็นวาระแห่งชาติเมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ แต่ละปีหน่วยงานของรัฐก็พร้อมใจจัดกิจกรรมตามบริบทขององค์กรตัวเอง อย่างน้อยก็ส่งหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ และในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปล่อยคำขวัญเด็ดว่า “รักชีวิตอย่าติดสุรา”


เมื่อทุกภาคส่วนตื่นตัวและมองเห็นผลกระทบจากการดื่มเหล้า เบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ เป็นต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ความรุนแรงจากการกระทำต่อเด็กและสตรีในครอบครัว ปัญหาการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กเยาวชน การสูญเสียรายได้นำไปสู่ความยากจน เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม


ตามข้อมูลประมาณการของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์วิจัยปัญหาสุราปี 2561 ระบุว่า คนไทยป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 1 ล้านคน และตามสถิติคนไทยเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีละกว่า 2.6 หมื่นคน ทั้งสาเหตุเมาแล้วขับ ไม่นับรวมอาการบาดเจ็บ พิการและปัญหาสังคม ค่าความเสียหายกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี


ในปีนี้ สสส.เปิดผลสำรวจสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ช่วงปี 2544-2560 พบคนไทยมีแนวโน้มดื่มลดลง จาก 32.7 เปอร์เซ็นต์ในปี 2544 ลดลงเหลือ 28.4 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560 เท่ากับยังมีสิงห์นักดื่มอยู่ 15.9 ล้านคน เป็นปัญหาที่ท้าทายอย่างยิ่งของทุกฝ่ายต้องรวมพลังแก้ไขกันต่อไป


โดยพยายามผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดปัญหานี้ เพราะกฎหมายยังมีช่องโหว่ปิดรอยรั่วของปัญหาไม่ครบทุกมิติ และประมาทไม่ได้เด็ดขาด เพราะธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท แบรนด์ต่าง ๆ เจาะตลาดเทรนด์นักดื่มรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและเด็ก เป็นเป้าหมายหลักของโฆษณาจูงใจ


แม้ สสส.และ สคล.ที่ทุ่มเทต่อ โครงการนี้มาต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมามีผู้งดเหล้าตลอดเข้าพรรษาราว 6.9 ล้านคน และปี 2562 ทุกฝ่ายต้องช่วยรณรงค์ให้มีผู้เข้าร่วมโครงการนี้มาก ๆ ร่วมกันตั้งสัจจาธิษฐาน ปฏิญาณตน “ลด ละ เลิก เหล้า” ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชน ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Shares:
QR Code :
QR Code