เลิกบุหรี่ เตรียม 3 อย่าง

ที่มา : คู่มือ  ง งดบุหรี่


เลิกบุหรี่ เตรียม 3 อย่าง thaihealth


แฟ้มภาพ


1 ใน 3 ของผู้ทดลองสูบบุหรี่มวนแรกด้วยความคึกคะนองจะติดและต้องสูบบุหรี่อีกต่อไปในระยะยาว


1.เตรียมวัน


วันนี้หรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากวันนี้


2.เตรียมวาจา


บอกกล่าวความตั้งใจ  และกำหนดวันเลิกบุหรี่ ให้บิดา มารดา ภรรยา และบุตร หรือบุคคลสำคัญ ของตนรับทราบในทันทีโดยไม่ต้องรีรอ


3.เตรียมอุปกรณ์


ทิ้งอุปกรณ์การสูบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่ ยาเส้นกระดาษมวน ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค ที่เขี่ยบุหรี่ หรือแม้กระทั่งสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้หวนคิดถึงบุหรี่ได้ง่าย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ