เร่งบูรณาการประกันสุขภาพให้ข้อมูลผู้ป่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


เร่งบูรณาการประกันสุขภาพให้ข้อมูลผู้ป่วย thaihealth


เร่งบูรณาการประกันสุขภาพให้ข้อมูลผู้ป่วย และให้กลุ่มคนไร้บ้านเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล


นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส และประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรมบัญชีกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และ สปสช.เข้าร่วมการอบรมข้อมูลบูรณาการด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 ตามแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน ทั้งการดูแลผู้ป่วยตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ที่ดำเนินการโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการ รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงการรับการรักษาพยาบาลภายใต้ UCEP นี้ ซึ่งคอลเซ็นเตอร์ทั้งกรมบัญชีกลาง 0-2270-6400, ประกันสังคม 1506, สพฉ. 1669 และ สปสช. 1330 ต้องสื่อสารที่ตรงกัน


นอกจากนี้ยังมีงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขณะนี้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงกว่า 7 พันล้านบาทและคาดว่าจะขยับถึง 1.7 หมื่นล้านบาทต่อปี จึงต้องเร่งทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เช่นเดียวกับระบบดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต


นพ.รัฐพล กล่าวต่อว่า จากที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำเรื่องกลุ่มคนไร้บ้าน สปสช.ได้มีนโยบายให้คนเหล่านี้เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล เพราะเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาการถึงสิทธิ  ซึ่งการดำเนินงานเรื่องนี้จะช่วยส่งผลต่อผู้มีสิทธิทุกระบบ เนื่องจากคนไร้บ้านมีต้นเหตุหลายปัจจัย เช่น หนีออกจากบ้าน ผู้สูงอายุป่วยเป็นอัลไซเมอร์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นคนไทย แม้ว่าจะพิสูจน์ความเป็นคนไทยได้แต่ต้องใช้เวลานาน และที่น่ากังวลคือในกลุ่มนี้ร้อยละ 70 ป่วยเป็นโรคจิตเวชที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ในอนาคตอาจต้องมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแล

Shares:
QR Code :
QR Code