เรื่องเล่าจากงาน “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 3”

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ภาพประกอบจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


เรื่องเล่าจากงาน


เรื่องเล่าจากงาน "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปีที่ 3" เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562


การเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน และพิธีประกาศผลมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชมนิทรรศการ สื่อสร้างสรรคอิ์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" ณ ลาน nine square ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9


เรื่องเล่าจากงาน


โดยภายในงานจะเป็นกิจกรรมนิทรรศการจากโรงเรียน 22 โรงเรียน และ บูธกิจกรรมภาคีเครือข่าย จากนั้นจะเป็นการเปิดลานกิจกรรมด้วยการแสดงจากหลากหลายโรงเรียน โดยการแสดงชุดแรกจะเป็นการแสดงชุดห้วยเฮี่ยนชาติพันธ์ชนเผ่าไทยสัมพันธ์ร่วมกันลดพุง จากโรงเรียนห้วยเฮี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ 2. การแสดงมวยตับจาก of Suansom Healthy Resort จาก โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) จังหวัดสมุทรปราการ 3. การแสดงไฟสัญญาณจราจร จากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 4. การแสดงลิเกฮูลู Upensuk's  Boxing Hulu  จากโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร


เรื่องเล่าจากงาน


ต่อมาจะเป็นกิจกรรมการสาธิต เรื่อง "เมนูความสุขยกครอบครัว" และ กิจกรรมการเสวนาเรื่อง "จัดการเมนูอาหารอย่างไร ให้โภชนาการครบครัน" โดย คุณระวีวรรณ ลาภพิเชษฐไพบูรณ์ นักวิชาการเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม


เรื่องเล่าจากงาน


หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแนะนำบูธกิจกรรมทั้ง 22 โรงเรียน และต่อด้วยกิจกรรมโยคะพาเพลิน โดย คุณครูรสสุคนธ์ ซันจาน (ครูเก๋)  จากสถาบันสอนโยคะเด็ก nice to see u yoga


เรื่องเล่าจากงาน


ต่อจากนั้นเป็นการเปิดกิจกรรมสวนสนุก โดยการแสดงหนังตะลุงสายติส จากโรงเรียนบ้านลำทับ จังหวัดกระบี่


เรื่องเล่าจากงาน


สุดท้ายเป็นการทดลองการเรียนรู้การเลือกอาหารและโภชนาการ จากฉลากไฟจราจร จากโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กรุงเทพมหานคร


เรื่องเล่าจากงาน

Shares:
QR Code :
QR Code