เรื่องเก่าเล่าใหม่ ถึงหัวใจบางหลวง

         แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ เรื่องเก่าเล่าใหม่ ถึงหัวใจบางหลวง ในวันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

/data/content/23739/cms/kloprtuvyz17.jpg

          มีกิจกรรมในงานอาทิ เช่น  ดนตรีจีน, เปิดใจ ชาลี ศรีพุทธาธรรม ทำไมยังต้องสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่, เปิดตัวหนังสือ เรื่องเก่าเล่าใหม่ ถึงหัวใจบางหลวง  ทำไมต้องเรื่องเก่าเล่าใหม่ หาคำตอบได้ 6 เมษายน นี้

          โดยมีแขกรับเชิญหลายท่านร่วมเสวนา เช่น  อ.ดนัย หวังบุญชัย คุณไพจิตร ศุภาวารี   ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร   ผู้ใหญ่สมศักดิ์ อยู่มาก เป็นต้น

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณฤทัยรัตน์ ไกรรอด 085-938-8707

         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กำหนดการเสวนาเปิดตัวหนังสือ เรื่องเก่าเล่าใหม่ ถึงหัวใจบางหลวง

        ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code