เรือนจำกาฬสินธุ์ นำร่องสร้างเรือนจำสุขภาวะ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เรือนจำกาฬสินธุ์ นำร่องสร้างเรือนจำสุขภาวะ  thaihealth


เรือนจำกาฬสินธุ์ นำร่องสร้างเรือนจำสุขภาวะ ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ผู้ต้องขัง โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายพชรวิเชียร สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ ให้การต้อนรับคณะทันตแพทย์จากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้เดินทางมายังจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการดูแลทันตสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้โครงการปฏิรูปเรือนจำ ด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 มุ่งนำร่องให้เรือนจำเป็นเรือนจำสุขภาวะ (Healthy Prison)  ช่วยให้ผู้ต้องขังมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ


รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า การให้บริการทันตกรรมโดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ดังกล่าว ได้ดำเนินการนำร่องในเรือนจำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเรือนจำกลางไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการในเรือนจำจังหวัดซึ่งเป็นเรือนจำขนาดเล็ก ดังนั้นโครงการดูแลทันตสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในครั้งนี้  จึงได้ร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำร่องการสร้างเรือนจำสุขภาวะ โดยนำคณะทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ กว่า 30 คน มาให้บริการด้านทันตสุขภาพ ได้แก่ การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด และใส่ฟันปลอม ให้กับผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายบางส่วนรวมประมาณ 270 คน  ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560


ที่ปรึกษาโครงการฯ ยังกล่าวอีกว่า การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในโครงการนี้ เชื่อมโยงกับข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง หรือข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนให้เกิดข้อกำหนดนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในประเทศต่างๆ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเรือนจำสุขภาวะ เป็นเรือนจำต้นแบบที่ช่วยในการกำหนดนโยบายการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ต้องขัง ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code