เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง และอินเทอร์เน็ต


เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา thaihealth


ภาคีเครือข่าย สสส. จัด หลักสูตรเตรียมพร้อม เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


ทีมงานขับไปคุยไป เที่ยวทั่วไทยกับรณชิต อาสาโดยบำเพ็ญ ผดุงกิจ รับบัตรเชิญจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยการประสานงานของ ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ สีอ่อน ให้ไปเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อป้องกันเตือนภัยและฟื้นฟู ชุมชนในภาวะวิกฤติ (Crisis Management and Survival Camp (CMS ปีที่ 3)" หลักสูตรเตรียมพร้อม เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา จัดโดยภาคี ฟาร์มธรรมชาติภัณฑ์ ร่วมกับเครือข่ายธรรมชาติภัณฑ์ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงนำมาเล่าสืบสานให้ท่านผู้อ่านรับทราบด้วยกัน


เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา thaihealthเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา thaihealth


กิจกรรมครั้งนี้ผู้คนต่างวัย ต่างถิ่น ต่างทิศทั่วไทย ได้มารวมตัวกันที่เมืองพิษณุโลก เพื่อฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โคก หนอง นา โมเดล) การสร้างป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ธนาคารพลังงาน ธนาคารอาสาสมัครภาคประชาชน การสร้างแหล่งคลังอาหาร เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี


พิธีเริ่มโดยคุณครรชิต วิเศษสมภาคย์ ประธานกรรมการฟาร์มธรรมชาติภัณฑ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี น.อ.อลงกต แต้มประเสริฐ รองผู้บังคับการกองบิน 46 ให้การต้อนรับ ในนามเจ้าของสถานที่การจัดสัมมนา ทั้งนี้มีหน่วยงานในพื้นที่หลายภาคส่วนเข้าร่วมสนับสนุน เช่น ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, โรงพยาบาลพุทธชินราช, ชมรมอนุรักษ์ม้าไทยพิษณุโลก, ชมรมพิษณุโลกเอ็นดูโร่, โรงเรียนชาวนาพิจิตร, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อย บำรุงแดน, อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว, อบต.บ้านยาง, อบต.คันโช้ง, เครือข่าย HOC ประเทศไทย และนิตยสาร 4x4Special


การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีทั้งการบริหารหารจัดการพื้นที่ โคก หนอง นา การทำปุ๋ยหมักแห้งปุ๋ยหมักน้ำ การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในครัวเรือน การเรียนรู้ระบบอควาโปนิกส์และการใช้พลังงานทางเลือก การเรียนรู้ทักษะต่างๆ เพื่อการรักษาตัวรอดในภาวะวิกฤติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว ในยามพื้นที่วิกฤตินั้นการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคน พืช สัตว์ ย่อมมีความวิบากมากความ คณะผู้จัดได้เชิญทีมวิทยากรรวมมิตรจิตอาสายกโขยงกันมาแบบสหวิชาชีพ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ม้าไทยพิษณุโลกมาให้ความรู้ด้านการเคลื่อนย้ายด้วยสัตว์ เครือเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชา thaihealthข่าย HOC ประเทศไทย หรือ HOC Of Thailand หรือ Hope Opportunity Club ให้ความรู้ด้านการอพยพช่วยเหลือด้วยรถยนต์ กลุ่มพิษณุโลกเอ็นดูโร่ มาให้ความรู้การขับขี่และดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้ยามภาวะฉุกเฉิน และอีกหลายภาคส่วนของรัฐที่นำเอาความรู้ข้อห้ามข้อปฏิบัติมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนำไปต่อยอดและจรรโลงประเทศชาติสืบไป


การฝึกอบรมสัมมนาตลอดทั้ง 6 วัน 5 คืน จบลงด้วยความสำเร็จที่ดีและมีประสิทธิผล ขอชื่นชมทีมงานผู้จัดหลัก เจ้าหน้าที่ของ "ฟาร์มธรรมชาติภัณฑ์ 2" โดยมีคุณครรชิต วิเศษสมภาคย์ ประธานกรรมการฟาร์มธรรมชาติภัณฑ์เป็นหัวเรือใหญ่ ขอชื่นชมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาที่ท่านได้เสียสละอุตสาหะกับวิบากกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมการก่อกรรมดีด้วยกันในยามภัยพิบัตินั้นมาถึง

Shares:
QR Code :
QR Code