เริ่มแล้ววันนี้ ห้ามสูบบุหรี่ บนชายหาด24แห่ง

 ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


เริ่มแล้ววันนี้ ห้ามสูบบุหรี่ บนชายหาด24แห่ง thaihealth


แฟ้มภาพ


ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด 24 แห่งใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาดภายใต้ชื่อโครงการ“ชายหาดปลอดบุหรี่” ที่ชายหาดบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ก็เป็น 1 ในชายหาดที่ปลอดบุหรี่ มีผลบังคับใช้ในวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งมาตรการดังกล่าวหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 27 "ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามคำสั่งที่ออกตามคำสั่งมาตรา17ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ"


          จากการลงพื้นที่สำรวจที่ชายหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวจีน ออกมาพักผ่อนเดินเล่น เล่นน้ำทะเล และทำกิจกรรมกลางแจ้งกันอย่างสนุกสนาน แต่ก็ยังพบนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงหลายคนสูบบุหรี่บนชายหาด ขณะเดียวกันตลอดแนวชายหาดก็ยังไม่มีป้ายประกาศห้ามสูบบุหรี่มาติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้แต่อย่างใด เช่นเดียวกับสถานประกอบการต่างๆบริเวณชายหาด บางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดแต่บางโรงแรมบางก็ได้จัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สูบบุหรี่ก่อนลงชายหาดไว้แล้ว


          ด้าน นายวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวในเรื่องนี้ว่า นักท่องเที่ยวที่มานอนพักผ่อนที่ชายหาดจะได้ไม่ถูกควันบุหรี่รบกวน แต่ก็ยังเป็นห่วงถึงการห้ามสูบบุหรี่บนชายหาดที่ได้กำหนดมาทั้งหมด ถ้าการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงจะเป็นการสร้างปัญหา ซึ่งเรื่องนี้จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบก่อนเพื่อจะได้ไม่กระทบกับการท่องเที่ยวและจะส่งผลดีในระยะยาว.


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code