เริ่มเดินอย่างไร เดินที่ไหน มากเท่าไรจึงพอ

ที่มา : หนังสือเดินศาสตร์ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เริ่มเดินอย่างไร เดินที่ไหน มากเท่าไรจึงพอ thaihealth


แฟ้มภาพ


ควรเริ่มเดินอย่างไร?


– เริ่มจากการเดินช้า ค่อยๆ เดินแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องรีบ ประมาณ 3-5 นาที


– เมื่อเริ่มรู้สึกชิน ก็ค่อยเพิ่มความเร็วในระดับที่พอรูสึกเหนื่อย (คือยังพูดคุยทักทายได้ปกติ) แล้วเดินอีกราว


25-30 นาที จากนั้นในช่วงท้ายให้ชะลอความเร็วลง ก่อนเดินอีก 3-5 นาทีค่อยหยุด


เดินที่ไหน?


– เลือกสถานที่ที่สะดวก และหลีกเลี่ยงจุดที่ใกล้กับถนน ซึ่งเสี่ยงต้อการเกิดอุบัติเหตุ


– สถานที่ที่เดินควรมีอากาศถายเทสะดวก ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป เพราะร่างกายจะเกิดอาการอ่อนเพลีย


– ไม่ควรเดินในที่สูง ลาดชัน ลื่น และพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะเสี่ยงต่อการหกล้มหรือได้รับอันตราย


– เลือกพื้นสนามเรียบๆ หรือเดินในสนามหญ้าเพื่อลดแรงกระแทก เช่น สนามกีฬา หรือสวนสาธารณะ


เดินมากแคไหนถึงจะพอ?


– ควรเดินให้ได้ระยะทาง 2.5-3.5 กิโลเมตรต่อวัน หรือวันละ 10,000 ก้าว


– แต่ถ้ารู้สึกว่าการนับก้าวยุ้งยากเกินไป ก็ขอแนะนําให้จําแบบง่ายๆ แทนว่า ‘ควรเดินนาน 30 นาทีและบวกรวมแล้วควรเดินให้ได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์’ โดยจะทําครั้งเดียวครบหรือแบ่งทํา 2-3 ครั้งในหนึ่งวันก็ได้ 


– เมื่อรูสึกเหนื่อยหอบในระดับที่พูดเป็นคําๆ ขาดช่วง ให้ชะลอฝีเท้าลง แต่ถ้าเป็นมาก ให้หาที่นั่งพัก


 – เริ่มทําจาก 3 วันต่อสัปดาห์และเพิ่มถึงสูงสุด 5-6 วันต่อสัปดาห์ (รวมไม่น้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์)


เราจะเดินทางไหน?


ในชีวิตเราต้องเลือกทางเดินเสมอ ไม่ต่างอะไรกับการดูแลสุขภาพ หรือรูปร่างของตัวเราเอง การที่เรามีน้ำหนักเกินหรือมีพุงนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราทาน กิจกรรมที่เราทําในแต่ละวัน ขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจออกกําลังกาย อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหน?

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ